3D Secure - BankID på ditt første kjøp!

Som et ekstra sikkerhetstiltak har vi aktivert 3D Secure på letsdeal.no. Dette betyr at når du bruker kortet ditt første gang hos oss, så må du logge inn med bankID og verifisere ditt bankkort med BankID på mobil, eller kodebrikke.

 

 

Ekstra sikkerhet med 3D Secure

For å ytterligere øke sikkerheten for online kortbetalinger har VISA og MasterCard i felleskap innført en ny teknisk sikkerhetsstandard, 3D Secure.

3D Secure finnes i to varianter, Verified by VISA og MasterCard SecureCode som henholdsvis er utviklet av VISA og MasterCard. Begge brukes til sikker identifikasjon av kortholder ved online kjøp. Betalingen foregår på samme måte uansett om kunden benytter sitt VISA eller MasterCard.  

Den ekstra sikkerheten består i en ytterligere sikkerhetssjekk etter at kunden har tastet inn sine kortopplysninger. Kunden får opp et nytt vindu der kunden skal bekrefte sin identitet via 3D Secure. Den vanligste måten å gjøre dette på er via Bank ID, enten via kodebrikke og passord, eller Bank ID på mobil. 

Fordeler med 3D Secure

Nettbutikker som bruker 3D Secure får økt sikkerhet og minimerer risikoen for kortmisbruk. Så lenge nettbutikken tilbyr en online betalingsløsning som støtter 3D Secure, er det den kortutstedende bank, og ikke selve nettbutikken som bærer det fulle ansvarer vet et eventuelt kortmisbruk. 

 

Kommentarer